De beslisboom is gemaakt als tool voor het maken van de conceptplanning voor elk seizoen. De beslisboom is leidend maar niet direct besluit vast. Dit wil zeggen dat er altijd gecommuniceerd wordt voordat er directe beslissingen worden genomen.

Beslisboom

Aanvraag

 • Alle aanvragen worden verwerkt vanuit het aanvraagformulier.
  Het aanvraagformulier wordt getekend retour gestuurd naar zowel de locatie, als bedrijfsleider Sport van gemeente Berg en Dal. Indien deze in goed ontvangst is aangekomen, krijgt u hier een bevestiging van.

Technische richtlijnen

 • Als eerste wordt er gekeken naar de mogelijkheid of de aanvraag uitvoerbaar is in de sportaccommodatie. Correspondeert de aanvraag met het bestemmingsplan van het gebouw en zijn er de juiste faciliteiten beschikbaar dan wordt er naar de volgende stap gekeken.

Aanvraag vanuit gemeente Berg en Dal

 • In de koersnotitie sport en cultuur van gemeente Berg en Dal is besloten om aanvragen vanuit verenigingen binnen gemeente Berg en Dal voorrang te geven op aanvragen vanuit buiten de gemeente. Dit wilt niet zeggen dat wij geen plek bieden aan deze aanvragen, maar dat er naar een andere oplossing gekeken moet worden. Bijvoorbeeld een andere locatie dan de voorkeurslocatie.

Beweegonderwijs

 • In de nieuwe wetgeving van beweegonderwijs staat dat kinderen minimaal 90 minuten per week beweegonderwijs moeten krijgen. Dit zal ervoor zorgen dat de binnensportaccommodaties van de gemeente Berg en Dal langer door de scholen bezet zal worden omdat er dus meer beweegonderwijs gegeven wordt.

  Deze aanvragen zullen voorrang krijgen op andere aanvragen. Hierdoor krijgen de scholen de mogelijkheid om zicht te houden aan de nieuwe wetgeving.

Wedstrijd

 • Gemeente Berg en Dal verleent voorrang op wedstrijdaanvragen. De voorwaarde is wel dat dit officiële wedstrijdaanvragen vanuit de sportbonden moeten zijn

Wedstrijdsport

 • Om de wedstrijdsport binnen gemeente Berg en Dal te stimuleren, zullen de trainingsaanvragen van de verenigingen die in competitieverband spelen voorrang krijgen op de recreatieve aanvragen.

Jaarcontract

 • Maakt de vereniging jaarlijks gebruik van de sportaccommodatie, dan zal deze voorrang krijgen op seizoens- en/of eenmalige aanvragen. Dit om de verenigingen continuïteit te bieden over hun sportmogelijkheid. Dit wilt niet zeggen dat ze alle ‘goede’ plekken krijgen, maar dat ze in overleg een dag/kader kiezen waarin de vereniging kan doorgroeien.

Continuïteit huurmoment

 • Indien mogelijk houdt gemeente Berg en Dal zoveel mogelijk hetzelfde planningsrooster aan.

  Dit om de verenigingen continuïteit te bieden aan hun trainers en leden. Nogmaals, dit is een tool wat in de grote lijnen leidend is, maar het kan voorkomen dat er een uitzondering gemaakt moet worden.

Groeipotentie

 • Als een vereniging en/of sport de afgelopen jaren een cijfermatige groei heeft doorgemaakt, wil de gemeente Berg en Dal dit graag stimuleren door te kijken naar de mogelijkheden met betrekking tot het faciliteren van de accommodatie.

Piekseizoensaanvraag

 • De Nederlandse binnensport heeft iedere winter een piekseizoen waarin verschillende sporten die normaliter buiten plaatsvinden een zaalseizoen spelen. Indien de aanvraagstroom te groot is voor de accommodatiebeschikbaarheid zal er gekeken moeten worden naar een andere oplossing.