Leren zwemmen is in ons waterrijke land niet alleen heel leuk maar ook heel erg belangrijk. Omdat we in een waterrijk land leven is het noodzakelijk dat jonge kinderen zo snel mogelijk leren zwemmen bijvoorbeeld tijdens de zwemles bij Zwembad de Lubert in Groesbeek. 
Onder leiding van professionele instructeurs geven wij zwemles volgens de norm van de Nationale Raad Zwemveiligheid  het Zwem ABC.

Inschrijven(externe link)   Prijs voor zwemlessen Inlog Leerlingenvolgsysteem(externe link)

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid. 
Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.

Voordelen van zwemles bij Zwembad de Lubert:

  • Alle lessen en het diplomazwemmen zijn in Groesbeek
  • Gratis vrijzwemmen voor diegene die les volgt bij Zwembad de Lubert (tijdens lesperiode & onder begeleiding van 1 betalende begeleider)
  • Inhalen van 2 gemiste zwemlessen per leskaart.

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:

  • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
  • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
  • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
  • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toets momenten bij het diplomazwemmen.

Dus: kies bewust en ga voor zekerheid.